Chuông gió 5 ống đồng,giúp lưu chuyển các khí,trừ tà khí C1216

+ Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 5 ống bằng đồng, mái chùa màu đen (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 38cm. + Khối lượng : 105g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu Ngũ hoàng, Nhị hoắc, trừ tà tịch tà. +

Chuông gió di lặc đồng,giúp lưu chuyển các khí,trừ tà khí C1219

+ Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 12 ống màu vàng bằng đồng, 2 hình phật di lặc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 38cm. + Khối lượng : 282g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu, trừ tà tịch tà, biểu tượng

Chuông gió đồng,giúp lưu chuyển các khí,trừ tà khí C1203

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 chuông đồng + Kích thước (Dài x đường kính chuông ): 40cm x 2cm. + Khối lượng: 150g. + Ý nghĩa: trấn trạch trừ tà, khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí

Chuông gió 3 chuông đồng,giúp lưu chuyển các khí,trừ tà khí C1215

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 3 chuông đồng . + Kích thước (dài x đường kính chuông ): 25cm x 2cm. + Khối lượng: 60 gr . + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng không tốt, xua tan khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi

Chuông gió 2 tầng chuông đồng,giúp lưu chuyển các khí,trừ tà khí C1213

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 12 chuông đồng + hồ lô + Kích thước (Dài x đường kính chuông): 60cm x 2cm + Khối lượng: 400g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi

Tiền xu bình an,chiêu tài chiêu lộc,hóa sát khí CC2004

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tiền xu hình bát quái bằng đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 6cm x 5.5cm x 0.1cm + Khối lượng: 30g + Ý nghĩa: chiêu tài chiêu lộc, trừ tà tịch tà, đem lại sự bình an. + Cách sử dụng: móc khóa

Đồng Phong Thủy – Tượng Đồng Phong Thủy – Cửa Hàng Phong THủy