Chuông gió 6 ống hoa mai,giúp lưu chuyển các khí,trừ tà khí C1206

+ Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 6 ống đồng, tiền hoa mai bằng đồng (tại Việt Nam).
+ Kích thước (dài) : 23cm.
+ Khối lượng : 163g.
+ Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu, trừ tà tịch tà, biểu tượng cho sự thập toàn thập mỹ.
+ Cách sử dụng : chuông gió kim loại treo ở hướng Tây, Tây Bắc, Bắc.
+ Giá:1,326,000 VNĐ

chuong gio 1326k c1206 2 Chuông gió 6 ống hoa mai,giúp lưu chuyển các khí,trừ tà khí C1206

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>