mua tượng ngựa bằng đồng cao cấp

Ngựa đồng cõng đỉnh vàng,hoạch tài phát lộc,giúp mọi sự thành công D1123

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng ngựa cõng đỉnh vàng bằng đồng nguyên (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 5cm x 10cm + Khối lượng: 300g + Ý nghĩa: mã đáo thành công, phát đạt trong kinh doanh, mua bán, ký kết nhanh nhạy, mau mắn, thăng

Ngựa đồng lớn,hoạch tài phát lộc,giúp mọi sự thành công G253

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngựa đồng nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13.5cm x 7.5cm x 16.5cm + Khối lượng: 786 g + Ý nghĩa: Biểu tượng cho sự thành công, mau đi mau về, công việc luôn thuận lợi và may mắn về tài lộc.