đồng xu cổ

Tiền xu bình an,chiêu tài chiêu lộc,hóa sát khí CC2004

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tiền xu hình bát quái bằng đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 6cm x 5.5cm x 0.1cm + Khối lượng: 30g + Ý nghĩa: chiêu tài chiêu lộc, trừ tà tịch tà, đem lại sự bình an. + Cách sử dụng: móc khóa

Tiền xu giả cổ trung,chiêu tài chiêu lộc,hóa sát khí K139_2

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tiền xu Càn Long bằng đồng giả cổ (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 6cm + Khối lượng: 37g + Ý nghĩa: may mắn về tài lộc, giảm sát khí của sao Nhị Hắc, Ngũ Hoàng. + Cách sử dụng: treo về phương sao Ngũ Hoàng và

Bộ tiền 10 đế vương,chiêu tài chiêu lộc,hóa sát khí CC2006

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tiền xu 10 đế vương bằng đồng giả cổ (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 2.3cm + Khối lượng: 3g + Ý nghĩa: chiêu tài lộc, giảm sát khí của sao Nhị Hắc, Ngũ Hoàng. + Cách sử dụng: treo về phương sao Ngũ Hoàng và Nhị

Tiền xu càn long trung,chiêu tài chiêu lộc,hóa sát khí CC1144

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tiền xu Càn Long bằng đồng giả cổ (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 6cm + Khối lượng: 26g + Ý nghĩa: may mắn về tài lộc, giảm sát khí của sao Nhị Hắc, Ngũ Hoàng. + Cách sử dụng: treo về phương sao Ngũ Hoàng và

Xâu tiền 18 xu,chiêu tài chiêu lộc,hóa sát khí CC2002

+ Chất liệu và hoàn thiện: Xâu tiền 18 đồng xu Càn Long bằng đồng giả cổ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 32cm + Khối lượng: 67g + Ý nghĩa: chiêu tài chiêu lộc, may mắn về tài lộc, giảm sát khí của sao Nhị Hắc, Ngũ Hoàng. + Cách sử dụng: treo

Tiền xu đồng nhỏ,chiêu tài chiêu lộc,hóa sát khí CC2009

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tiền xu càn long bằng đồng giả cổ (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 2.3cm + Khối lượng: 3g + Ý nghĩa: chiêu tài lộc, giảm sát khí của sao Nhị Hắc, Ngũ Hoàng. + Cách sử dụng: treo về phương sao Ngũ Hoàng và Nhị Hắc