bán tượng kì lân giá rẻ

Kỳ Lân đồng, chiêu tài lộc,mang nhiều điềm lành G231

+ Chất liệu và hoàn thiện: Kỳ Lân bằng đồng có đế (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 6cm x 10cm + Khối lượng: 658g + Ý nghĩa: hóa sát, trấn trạch, mang điềm lành cho gia chủ, chiêu tài chiêu lộc. + Cách sử dụng: trưng bày

Đồng tử cưỡi kỳ lân,giúp cầu con cái,mang lại hạnh phúc G222

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng đồng tử cưỡi kỳ lân (bé nam và bé nữ) bằng đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 5cm x 13.5cm + Khối lượng: 933g + Ý nghĩa: Vật phẩm may mắn cầu con, sớm sinh con cái, tăng cường đường