Phúc tinh chiêu tài ,chiêu tài chiêu lộc,hóa sát khí CC1159

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tiền dơi phúc tinh chiêu tài ( có hình con dơi) bằng đồng (tại Việt Nam).
+ Kích thước (dài): 30cm
+ Khối lượng: 35g
+ Ý nghĩa: tượng trưng cho sự cát tường, dẫn phúc chiêu tài, dùng hóa giải các sao xấu…
+ Cách sử dụng treo ở các phượng vị tài lộc, hoặc cần hóa giải sao xấu thì treo hai đồng tiền phúc tinh vào hướng phạm Thái Tuế chiếu sát,…
+ Giá:99,000 VNĐ

day that tien doi CC1159 02 Phúc tinh chiêu tài ,chiêu tài chiêu lộc,hóa sát khí CC1159

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>