Chuông Gió

Chuông gió 5 ống đồng,giúp lưu chuyển các khí,trừ tà khí C1216

+ Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 5 ống bằng đồng, mái chùa màu đen (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 38cm. + Khối lượng : 105g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu Ngũ hoàng, Nhị hoắc, trừ tà tịch tà. +

Chuông gió di lặc đồng,giúp lưu chuyển các khí,trừ tà khí C1219

+ Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 12 ống màu vàng bằng đồng, 2 hình phật di lặc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 38cm. + Khối lượng : 282g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu, trừ tà tịch tà, biểu tượng

Chuông gió đồng,giúp lưu chuyển các khí,trừ tà khí C1203

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 chuông đồng + Kích thước (Dài x đường kính chuông ): 40cm x 2cm. + Khối lượng: 150g. + Ý nghĩa: trấn trạch trừ tà, khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí

Chuông gió 3 chuông đồng,giúp lưu chuyển các khí,trừ tà khí C1215

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 3 chuông đồng . + Kích thước (dài x đường kính chuông ): 25cm x 2cm. + Khối lượng: 60 gr . + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng không tốt, xua tan khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi

Chuông gió 2 tầng chuông đồng,giúp lưu chuyển các khí,trừ tà khí C1213

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 12 chuông đồng + hồ lô + Kích thước (Dài x đường kính chuông): 60cm x 2cm + Khối lượng: 400g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi